Lycopersicon esculentum Tomato

TOMATO OP - TUMBLER YELLOW